Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije

Association of Slovenian Nature Photographers |  Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije ©  Contact | Kontakt

Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije združuje fotografe z namenom krepitve naravoslovne fotografije in popularizacijo ohranjanja narave.

Združenje je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 5. aprila 2017 v Ljubljani kjer ima tudi svoj sedež.


Cilji in namen združenja so spodbujanje in popularizacija avtorske naravoslovne fotografije in s fotografijami naravoslovne tematike v družbi ustvarjati pozitiven odnos do narave. Z organizacijo fotografskih natečajev, razstav, projekcij, predavanj med fotografi spodbuditi zanimanje in popularizacijo naravoslovne fotografije ter hkrati omogočiti izobraževanje članom društva kot tudi širši družbeni skupnosti.


Združenje je samostojno, nepridobitno in nepoklicno združenje fizičnih oseb, ki uresničujejo svoje interese na področju naravoslovne fotografije in ohranjanja narave. Društvo temelji na načelih demokratičnosti in javnosti svojega delovanja.


Transakcijski račun društva: TRR SI56192005013124710, Deželna Banka Slovenije d.d. Kolodvorska 9, Ljubljana


Združenje je od 1. januarja 2018 član International Federation of Wildlife Photography.

Članstvo

Člani združenja, njihove spletne strani kontakti.

Več >

Statut

Statut društva je predstavljen na spodnji povezavi.

Več >

Postani član

Kako se včlaniti v Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije .

Več >

O nas

Cilj naravoslovnega fotografa je, da svojo fotografijo fotografira z najmanj motenj v naravnem okolju predmeta. Fotograf ne bi smel povzročiti uničenja, škodovati flori ali favni, pri njegovem fotografiranju. Prav tako ni priporočljivo poskušati interakcije z divjimi živalmi ali poskušati manipulirati s subjektom, da doseže želeni posnetek. Končni rezultat mora biti natančna predstavitev naravnega stanja živali, rastline, pokrajine …

Naravoslovni fotograf

Narava je bila vedno neomejeno prijazna z nami, človeštvu je pomagala, da se je pojavilo, se dvignilo in okrepilo. Velikodušno nam je dala vse, kar je nakopičila v milijardah let neživega razvoja. Postali smo močni in mogočni, toda kako smo se odzvali na to dobroto? (Jurij Glazkov)

Narava

Najboljša stvar pri fotografiji je ta, da se nikoli ne spremeni, tudi če se spremenijo ljudje na njej. (Andy Warhol)

Fotografija

Photo: Marjan Cigoj

Photo: Claž Ocvirk