Association of Slovenian Nature Photographers |  Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije ©  Contact | Kontakt

Na kratko o posebnostih, ki naj jih naravoslovni fotografi upoštevali pri upodabljanju in prikazovanju avtentičnosti narave.

Naravoslovna fotografija

Ko govorimo o naravoslovni fotografiji, govorimo o zvrsti umetniškega ustvarjanja kjer ustvarjalec ob uporabi široke palete fotografskih tehnik, pri izražanju izrablja svetlobo kot osnovni vir, v ateljeju, ki mu rečemo kar narava. Naravoslovna fotografija je v osnovi vrsta dokumentarne fotografije s svojimi specifičnimi karakteristikami, ki zajema na videz ozko, pa kljub vsemu zelo široko področje ustvarjanja.


Področje fotografiranja

Že ime samo pove, da imamo fotografi pri svojem izražanju opravka z naravo in fotografiranjem v naravi. Fotografiranje je praviloma omejeno na prikaz vseh živalskih vrst, tako na kopnem kot v vodi, rastlinstva vključno z glivami in lišaji, naravnih fenomenov, naravne od človeka nespremenjene pokrajine in tudi fotografiranje mikro organizmov.

Kaj pa človek?

Človek je seveda sestavni del narave in žal se med svojim bivanjen na planetu prepogosto postavlja nad naravo, jo preoblikuje sebi v prid in tudi sebi, predvsem pa naravi, v škodo. Človek in rezultati človekovega delovanja* v naravoslovni fotografiji ne smejo biti vidni! Izjema so prizori določenih vrst, ki so se prilagodile na bivanje v človekovem prostoru. Domače ali udomačene živali četudi fotografirane v naravnem okolju ali živali nastavljene posebej za fotografiranje, ne sodijo v kategorijo naravoslovna fotografija.

*Kot rezultat človekovega delovanja razumemo tudi udomačene živali, živali v ujetništvu in gojene rastline.


Etika v naravoslovni fotografiji

Fotografi ob obisku naravnih habitatov živalskih ali rastlinskih vrst se moramo zavedati, da smo prišli v goste. Prav je, da se kot gostje do “domačinov” spoštljivo in z občutkom obnašamo! Za okolje in njegove prebivalce ne izvajamo nepotrebnih, in kakorkoli škodljivih dejanj. Na prvem mestu upoštevamo interese in krhkost naravnih sistemov ter življenja v njih. Področje  etike v naravoslovni fotografiji je široko, zadeva odnose; fotograf-narava, fotograf-fotograf, fotograf-zakonodaja, fotograf-širša družbena skupnost itd., zato prav kliče k temu, da bomo pripravili in objavili poseben članek na to temo v bližnji prihodnosti.

Postprodukcija

Fotografi že od samega začetka fotografije s svojimi posnetki manipulirajo. Manipulacije so bile nekaj običajnega že v časih celulojdne fotografije, z razvojem digitalnih kamer in neskončnega števila računalniških programov, pa je obdelava fotografij in posledično manipulacija dobila razsežnosati kot nikoli prej. Na samem začetku sem omenil, da je naravoslovna fotografija v osnovi vrsta reportažne fotografije za katero obstajajo zakonitosti, kaj se v naravoslovni fotografiji sme in kaj ne. Področje digitalne obdelave fotografij je polno polemik, ki vzbujajo o tem zelo močna in nasprotujoča si stališča.

Je digitalna obdelava (manipulacija) sploh sprejemljiva in v kakšni meri?

O tej temi bi se dalo razglabljati zelo na široko in zahteva določen čas in prostor. Verjetno bomo tudi tej tematiki v prihodnje posvetili poseben prispevek. Naravoslovni fotografi si moramo prizadevati za čim bolj verodostojne zgodbe naših fotografij. Zato se bom na tem mestu omejil samo na še sprejemljivo digitalno obdelavo fotografij, ki kot taka ne bo vplivala na avtentičnost prizora in hkrati na avtentičnost same fotografije;

- nobena tehnika, ki doda, preseli (kloniranje), zamenja ali odstrani slikovne elemente ni dovoljena razen obrez fotografije,

- tehnike, ki izboljšajo fotografijo brez spreminjanja zgodbe iz narave ali tehnike, ki ne spreminjajo slikovne vsebine ali tehnike, ki ne spreminjajo vsebine originalnega prizora so dovoljene. To vključuje blage HDR tehnike, tehnike povečevanja globinske ostrine (focus staking), osvetljevanje ali temnenje fotografije (lahko tudi lokalno),

- tehnike s katerimi odstranimo elemente, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah na tipalu, digitalni šum ali praske na filmu so dovoljene.

Vse prilagoditve naj na fotografiji izgledajo naravno, saj lahko pretirana uporaba določenih orodij bistveno spremeni zgodbo fotografije.


RAW ali JPG

Izbira formata kako zajeti fotografijo v bistvu ni pomembna, čeprav imata oba formata tako dobre in slabe lastnosti. Vprašanje postane aktualno, ko želimo z našimi fotografijami sodelovati na naravoslovnem fotografskem tekmovanju ali svoje fotografije objaviti kot naravoslovne ipd. V teh primerih je seveda prikladno in v svetu naravoslovne fotografije je to postal kar standard, da fotografiramo v RAW (surovem) formatu, ki ga večina fotografskih kamer tudi omogoča. Razlog tiči v zavedanju, da je vse preveč fotografov na preiskušnji, kako svoje posnetke narediti še bolj všečne in poseže po računalniškem znanju. Zaenkrat je RAW datoteka tista s katero lahko najbolj verodostojno dokažemo, da je naš posnetek avtentičen in s primerjavo obdelanega posnetka, se lahko enostavno ugotovi ali je fotografija v mejah, ki naravoslovno fotografijo še označuje kot tako.


Avtor besedila in fotografij: Marjan Artnak

16. november 2017


Komentar na članek lahko pošljete uredniku

Narava naravoslovne fotografije

Je to naravoslovna fotografija?

Kljub temu, da je bila fotografija medveda, ki živi prosto v divjini posneta globoku v gozdu,takšno fotografijo ne moremo šteti kot naravoslovno, saj je na fotografiji zajeta tudi gozdna cesta, ki je rezultat človeškovega dela in ni običajno medvedovo okolje.

Je to naravoslovna fotografija?

Lesna sova si je za domovanje, verjetno tudi za gnezdenje, izbrala dimnik v zapuščeni gozdni koči. Ker gre za prilagotitev divje vrste na človekovo okolje, lahko ta posnetek štejemo kot naravoslovni. Podobni primeri so še štorklje, lastovice, pegaste sove ...

Digitalna manipulacija

Čeprav je bila na fotografiji odstranjena samo (moteča) veja, je več ne obravnavamo kot naravoslovno fotografijo. Odstranjen je bil slikovni element, ki je spremenil izgled in zgodbo fotografije. Odstranitev še tako majhnega elementa ni sprejemljiva.

Izrez (croping)

Narava nam ponuja nešteto možnosti fotografiranja. Jelenjad za pašo uporablja iste površine kot domače živali. Fotografijo z domačimi živalmi ne bi mogli uvrstiti med naravoslovne, zagato rešimo z dovoljenim in ne pretiranim obrezom fotografije.

Original

Obdelano