Association of Slovenian Nature Photographers |  Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije ©  Contact | Kontakt

Ob koncu leta 2017 in na začetku 2018 bo potekal mednarodni natečaj naravoslovne fotografije »Magična narava«, ki ga organizira Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije.

Cilj natečaja je skozi posebnost naravoslovne fotografije spodbujati spoštovanje in skrb za naravo. Zato morajo fotografije, ki bodo predstavljene na natečaju, odražati verodostojnost naravnim okoliščinam, spoštovati izvirnost krajine, prikazovati živa bitja v njihovem življenjskem prostoru, se izogibati njihovemu trpljenju in motnjam ali motenju v njihovem vedenju.

MAGIČNA NARAVA  |  Naravoslovna fotografija leta Poslanstvo

Naravoslovna fotografija leta

Pravila

Nagrade

Seznam avtorjev

Rezultati

Prijavnica | UPLOAD

Če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto.

Vincent van Gogh

Natečaj

Photo: Marjan Artnak

Photo: Uroš Florjančič

Namen natečaja je ljudem prikazati neznana čuda in lepote narave, njeno neverjetno pestrost, in jim jo s tem približati. Obenem želimo z natečajem pokazati moč, ki jo ima naravoslovna fotografija, za doseganje teh ciljev. Narava je ena in edina in ljudje smo povsem odvisni od nje. Natečaj bo odprt za ljubiteljske in poklicne fotografe z vsega sveta. Vsakdo bo lahko sodeloval z največ 20 fotografijami v šestih kategorijah:


1. sesalci,

2. ptice,

3. ostale živali,

4. svet rastlin, vključno z glivami in lišaji,

5. pokrajina,

6. človek in narava (prikazi pozitivnega ali negativnega odnosa človeka do narave).


Izmed prispelih fotografij bo mednarodna žirija priznanih naravoslovnih fotografov izbrala po 10 fotografij iz vsake kategorije, zmagovalno fotografijo vsake kategorije in eno fotografijo, ki bo prejela naziv »Naravoslovna fotografija leta«. Izmed del slovenskih fotografov bo žirija izbrala tudi »Slovensko naravoslovno fotografijo leta«. Vse izbrane fotografije bodo predstavljene na razstavi, ki bo potovala po Sloveniji in v prestižni knjigi formata 250x210 mm, ki jo bodo prejeli vsi udeleženci natečaja. Najboljši fotografi bodo prejeli denarno nagrado. Rezultati bodo predstavljeni na javni zaključni prireditvi. Pristojbina 30€ bo v celoti namenjena za tisk in pošiljanje knjige.


Photo: Simon Kovačič

Photo: Blaž Ocvirk